Preventieve begeleiding bij vaccinatie

Door het toedienen van een gepotentiëerd vaccin voor vaccinatie, blijkt dat verstoring hierdoor minder is. Het is echter geen garantie om problemen 100% te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat de uitgangspositie optimaal is, d.w.z. dat het kind in een zo goed mogelijke conditieverkeerd. Verstandig is het om, bij eventuele klachten het kind eerst homeopatisch te behandelen alvorens het gevaccineerd wordt. Tweede reden hiervan is dat de constitutie van het kind bekend is opdat, bij eventuele reactie op de vaccinatie, snel kan worden ingegrepen. De opmerking blijft dat niet in alle de verstoring door vaccinatie uitblijft, daarvoor moet men niet vaccineren. Als men toch voor vaccineren kiest is dit een alternatief om eventuele verstoring te beperken of (in veel gevallen) te voorkomen.

Casus 5  (junglesyndroom: uitputting, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, grieperig gevoel, buikpijn, hartkloppingen)

Johan meldt zich in augustus 1993 aan bij het corps mariniers en krijgt op 13 augustus een Mantoux-injectie, op 20 augustus een DTP- en Tyfus-injectie en op 16 september een herhaling van de tyfus-vaccinatie. Geleidelijk aan takelt hij dan af, zoals hij zelf zegt. Hij is oververmoeid, heeft ernstige concentratieproblemen, is zeer vergeetachtig en heeft een overbelaste linkerknie. Vooral ‘s avonds heeft hij buikpijn, een branderige maag en hartkloppingen. Na drie maanden wordt hij reeds uit dienst ontslagen. Hij gaat dan terug naar zijn oude baas, maar werken is bijna niet mogelijk. Anderhalf jaar lang sukkelt hij door en belandt uiteindelijk in de zomer van 95 in de ziektewet. Een reumatoloog verklaart hem echter ‘kerngezond’.

Daarop zoekt hij hulp in het alternatieve circuit en komt uiteindelijk bij mij terecht. Hij vertelt dat hij zich de hele dag grieperig voelt, enorm zweet, veel moet drinken en zeer vaak moet plassen. ‘s Avonds is hij volledig uitgeput. Hij voelt zich te zwak om nog motor te kunnen rijden. Van twee pilsjes krijgt hij krampen in zijn buik en voelt zich dan niet lekker. De oorzaak van zijn problemen moet vrijwel zeker in een van de vaccinaties zitten. Een andere oorzaak is eenvoudigweg niet voor handen. De behandeling wordt gestart met Tyfus 30K tot en met XMK in vier opeenvolgende dagen zonder enige verbetering. Dan volgt drie weken later de DTP 30K tot en met XMK, maar ook dat geeft geen verbetering. Daar de verdenking heel sterk op een van beide vaccinaties ligt herhaal ik beide series nogmaals, maar ook zonder enig resultaat. Wat dan nog overblijft is de Mantoux. Meteen na de gepotentierde Mantoux-serie voelt hij zich beter en is weer in staat hele dagen te werken. Hoewel hij zich een stuk beter voelt is hij nog lang niet de oude. Daarom wordt de serie Mantoux nog enige malen herhaald met steeds een interval van drie weken, waarna hij volledig hersteld.


Vaccineren, wel of niet ?
Post Vaccinaal Syndroom (PVS)
Diagnose en behandeling van het Post Vaccinaal Syndroom
Informatie en brochures

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl