Casus 91824, Eczeem kind 11 jaar

Jongedame, 11 jaar met over het hele lichaam verspreid eczeem. Sinds 2e levensmaand maar laatste jaar verergerend. Brandende pijnen met veel jeuk welke het slapen bijna onmogelijk maakt.

Diverse behandelingen en cremes van dermatoloog hadden geen noemenswaardig effect. Behandeling bestond uit enkele voedingssupplementen, klassieke homeopathie en ontstoring van de vaccinaties.  Na enkele weken was de jeuk grotendeels weg en waren de eczeemplekken duidelijk minder prominent. Na enkele maanden was er een terugval die verbeterde op een homeopatisch middel waarna de eczeem verbeterd bleef.

Voor behandeling:

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009


Na behandeling :

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009

copyright www.homeopathieroermond.nl 2009

 

 

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl