Wat is bio resonantie

Thanks to www.zerozerotwo.org Het is niet eenvoudig om snel en begrijpelijk uit te leggen wat bioresonantie is maar wij doen een serieuze poging. Bioresonantie is een therapie die gebaseerd is op de nieuwste inzichten in de biofysica.

In de jaren dertig van de vorige eeuw, bouwde, een heer genaamd Royal Rife, een microscoop waarmee levende bacteriën en andere organismen waar te nemen waren. In die tijd een bijzondere ontdekking omdat het waarnemen van levende bacteriën niet mogelijk was. Rife ontdekte een aantal virussen en bacteriën waaronder het kankervirus welke hij virus BX noemde. Hij ontdekte ook dat deze virussen en bacteriën gedood werden door er een specifieke frequentie op los te laten.

 

Dat laatste was een belangrijke ontdekking voor de bioresonantie. (op internet is veel interessant materiaal over Royal Rife te vinden). Op dit moment komt er steeds meer onderzoek naar bioresonantie.

Resonantie
Net zoals een stemvork op zijn eigen frequentie gaat meetrillen, zo gaat ook (bijvoorbeeld) een bacterie meetrillen cq. “resoneren”. Als de frequentie sterk genoeg is, kan deze vernietigd worden doordat hij als het ware kapot trilt. Resonantie is het meetrillen van een stof.

Bioresonantie
Bioresonantie kent veel toepassingsgebieden. Niet alleen wordt het gebruikt om bepaalde virussen of bacteriën te vernietigen.

Het wordt ook gebruikt om minder goed functionerende organen weer gezond te laten “trillen”. Iedere cel, ieder weefsel, iedere stof kent zijn eigen specifieke frequentiespectrum. Daarnaast communiceren cellen onder andere d.m.v. lichtflitsen (biofotonen). Ze wisselen, via bepaalde frequenties, informatie uit. In een gezond lichaam gebeurt dit ongestoord. Echter, door allerlei oorzaken (giftige stoffen, virussen, parasieten, bacteriën, medicijnen, straling etc) wordt deze informatie-uitwisseling gestoord. De functie van de cellen wordt zo ook gestoord en de cellen kunnen ziek worden. Meestal gebeurt dit op de zwakke plekken (bijvoorbeeld door erfelijke aanleg bepaald).

Door middel van bioresonantie is vast te stellen welke stoffen deze communicatie verstoren. Er wordt getest op de volgende belastingen: bacteriën, virussen, parasieten, allergieën, amalgaam etc. Door middel van het bioresonantie apparaat worden de storende frequenties omgezet in therapiefrequenties. Zo worden belastende frequenties geëlimineerd. De belastende stoffen komen vrij en worden uitgescheiden.

 Een andere toepassing is de behandeling van allergieën of intoxicaties (bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan verfoplosmiddelen of pesticiden). Dit wordt gedaan door de trilling van deze stoffen in spiegelbeeld toe te dienen waardoor het resultaat 0 cq.. eliminatie is. Een bekend voorbeeld hiervan is geluid en antigeluid.

 

Video’s

Twee spectaculaire video’s over 1 toepassingsgebied van de bioresonatie: bacteriën. In de video’s ziet u hoe de bacteriën en zelfs micro-organismen vernietigd worden onder invloed van hun eigen specifieke frequentie dat door een bioresonantie apparaat wordt toegediend. Met name goed te zien in de 2e en 3e video. In video 3 een frequentie welke paramecium (pantoffeldiertje) doodt.

Video 1
Video 2
Video 3

Therapieën & methoden
Bioresonantie in deze praktijk
Een bioresonantiebehandeling
Behandelmogelijkheden Bioresonantietherapie
Wetenschappelijk bewijs bioresonantie

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl