Welke vaccinaties bestaan er

Er bestaan diverse vaccinaties. Van het schema kindervaccinaties ziet u hier beneden een afbeelding. Daarnaast bestaan er reisvaccinaties (overigens meestal niet verplicht), beroepsmatige vaccinaties (hepatitis B bij risicowerknemers in de gezondheidszorg) en vaccinaties welke aangeboden worden bij mogelijke pandemiën.

Een aparte groep vormen militairen en personeel dat uitgezonden wordt naar risicolle gebieden en vervolgens een serie vaccinaties ondergaat. Er zijn aanwijzingen dat een grote hoeveelheid vaccinaties tegelijk, bij deze groep, het  “junglesyndroom” kan veroorzaken.

Fase Leeftijd Injectie 1 Injectie 2
Fase 1 0 maanden
2 maanden
3 maanden
4 maanden
11 maanden
14 maanden
HepB bij besmette moeders
DKTP-Hib
DKTP-Hib
DKTP-Hib
DKTP-Hib
BMR
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
MenC
Fase 2 4 jaar DKTP
Fase 3 9 jaar DTP BMR

 

DKTP-Hib vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten (haemophilus influenzae type b).
DKTP-Hib-HepB vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten (haemophilus influenzae type b) en hepatitis B.
BMR vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.
DKTP vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
DTP vaccin tegen difterie, tetanus en polio.
MenC vaccin tegen meningokokken groep C.
HepB vaccin tegen hepatitis B.

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl