Aandoeningen

Vaak wordt er gevraagd welke klachten behandeld kunnen worden. In principe komen alle klachten in aanmerking maar er zijn aandoeningen welke ongeneeslijk zijn maar waarbij verbetering wel mogelijk kan zijn. Paul Stollman is gespecialiseerd in het behandelen van hardnekkige of onbehandelbaar-lijkende R.S.I. klachten zoals bijvoorbeeld tenniselleboog, golfarm, muisarm, slijmbeursontsteking, carpaaltunnel syndroom a.g.v. overbelasting, en alle andere klachten als gevolg van overbelasting door beroep, sport et cetera. De combinatie van therapieën die voor R.S.I. klachten wordt gebruikt is ook zeer geschikt voor het behandelen van Whiplash klachten daar deze methode zacht maar effectief is,

Het is niet mogelijk een complete lijst te geven van alle klachten welke in aanmerking voor behandeling komen, maar een aantal voorbeelden zijn:

Aandoeningen bij kinderen

Enkele voorbeelden van aandoeningen die bij kinderen behandeld kunnen worden:

Kinderen kunnen op jonge leeftijd geconfronteerd worden met ziekten en klachten. De homeopathie kan daarbij een ingrijpende geneeswijze zijn als ze deskundig wordt toegepast. De combinatie met de aanvullende therapieën zijn waardevol.Zoals geschreven is het niet mogelijk een complete lijst te geven van klachten welke in aanmerking komen voor behandeling maar een aantal voorbeelden zijn:

 • KNO klachten (b.v. oorontstekingen)
 • Allergieën (b.v. koemelkallergie)
 • Huidklachten (b.v. eczeem)
 • Darmkrampen
 • Slaapproblemen (b.v. nachtmerries)
 • CARA
 • ADHD
 • Algemene groei- en ontwikkelingsstoornissen
 • Hoofdpijn bij schoolgaande kinderen
 • Verlegenheid

Bepaalde aandoeningen kunnen met homeopathie vrijwel niet genezen worden. Een voorbeeld zijn autistische stoornissen, het is wel mogelijk om een verbetering te bewerkstelligen. De praktijk werkt daarom samen met andere therapeuten, goede samenwerking is van belang !

Voorkomen is beter dan genezen….kinderen die antibioticakuren hebben gehad of kinderen die door middel van een sectio caesarea (keizersnede) ter wereld zijn gekomen, kunnen een verstoorde darmflora opbouwen. Steeds meer onderzoeken tonen het nut aan van herstel van de darmflora op een zo vroeg mogelijke leeftijd. Er lijkt een relatie te bestaan tussen allergieën en verstoorde darmflora. Voor een deskundig advies kunt u natuurlijk te allen tijde contact opnemen.

Aandoeningen bij vrouwen

Enkele voorbeelden van aandoeningen bij vrouwen die worden behandeld:

Vrouwen kunnen te maken krijgen met specifieke problemen en minder specifieke problemen:

 • Hormonale klachten
 • Onregelmatige cyclus
 • Klachten rondom de menstruatie
 • Stemmingswisselingen
 • Onvruchtbaarheid
 • Sexuele klachten
 • Problemen rond de zwangerschap
 • Depressie na bevalling

Ongewild kinderloos ? Er zijn behandelmogelijkheden welke vaker succesvol bleken.

Algemene aandoeningen

Enkele voorbeelden van algemene aandoeningen die  in deze praktijk behandeld worden:

 • Verlegenheid
 • Depressies/neerslachtigheid
 • Trauma’s (b.v. klachten na emotioneel trauma)
 • Migraine
 • Huidproblemen (psoriasis/eczeem)
 • Verkoudheden
 • KNO klachten
 • Reuma
 • Astma/CARA
 • Allergieën en voedingsovergevoeligheden
 • Ontstekingen
 • Lyme
 • R.S.I. klachten als tenniselleboog, muisarm, golfarm, C.T.S., slijmbeursontstekingen, deze praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van R.S,I. klachten welke  hardnekkig en therapieresistent lijken

Dit zijn slechts enkele voorbeelden omdat het ondoenlijk is een lijst van alle aandoeningen te plaatsen. Belangrijk is dat er individueel naar de mens gekeken wordt. Voo de bioresoantie geldt nog een aparte indicatielijst met aandoeningen.

Bijzondere aandacht is er voor het ontstoren van vaccinaties en het opsporen en draineren van toxische (giftige) belastingen. Mensen staan tegenwoordig bloot aan tal van giftige stoffen zonder dat men dit door heeft. Deze stoffen kunnen tal van klachten geven en therapie-blokkades opwerpen. Het is daarom van belang dat dit gedegen onderzocht wordt. Ervaring bestaat ook bij de behandeling van complicaties na lokaal anesthetica (m.n. articaine / ultracaine)  Daarnaast kan een doorgemaakte infectie ook blijvend problemen geven. Ook dan is behandeling mogelijk en op zijn plaats.

 

Aandoeningen behandeld met bioresonantie : klik hier
Zie ook: behandelsresultaten  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl