Waarschuwing / disclaimer

Waarschuwing:
Het is niet toegestaan en streng verboden om teksten of gedeelten van teksten te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken. Het is niet toegestaan en streng verboden om afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken.

Bij misbruik wordt actie ondernomen. 

Disclaimer:
Homeopathieroermond.nl / P. Stollman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit  het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie. Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop Homeopathieroermond.nl / P. Stollman geen invloed heeft. Homeopathieroermond.nl / P. Stollman draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid (of wat dan ook) van deze informatie.

Deze website is niet bedoelt om u te weerhouden of ontrekken aan medische behandeling. Bij lichamelijke, psychische of welk soort gezondheidsproblemen dan ook, wordt altijd aangeraden een arts te consulteren.

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de op de website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie.

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl