Casus 92192, Chronische ernstige urineweginfecties

Jongedame van 10 jaar met een uitgebreide geschiedenis van ernstige obstipatie, nierbekkenontstekingen, blaasontstekingen en gewrichtsklachten. Aan de linkerzijde een zg. dubbelsysteem v/d nier. Toen pat. in behandeling kwam had ze een hoog schoolverzuim van ongeveer 85% waarbij perioden van zelfs 4 weken.

Ze was frequent ziek en had weinig energie, haar afweer was slecht. Ze gebruikt sinds 2002 continu antibiotica (tot op heden) om de urineweginfectie de baas te blijven en moest dagelijks gekatheteriseerd worden. Daarnaast ondergaat ze dagelijks een darmspoeling en kreeg ze wekelijks blaasspoelingen. Eerdere pogingen om de antibiotica af te bouwen waren niet succesvol. Ze kent een geschiedenis van vele ziekenhuisopnamen. Ze gebruikte diverse medicatie waaronder de hierboven vermeldde antibiotica, luchtwegverwijders etc, minrin i.v.m. enuresis nocturna, domperidon, diclofenac en zo voorts.

Reguliere behandeling is zeker levensreddend geweest toen pat. op jonge leeftijd een ernstige nephritis had. Een nieuw regulier behandelingsteam zorgde voor een nieuwe aanpak op regulier gebied waardoor een grote verbetering is opgetreden na een maandenlange periode van steeds zieker worden en veel pijn hebben in de 2e helft van 2008. Het herstel m.b.t. de pijn vorderde, maar de ontzettende vermoeidheid na een lang ziekbed nam maar zeer langzaam af, hiervoor hebben we (de ouders) de hulp van de homeopathie ingeroepen, met als gevolg een snelle afname van de vermoeidheid en het schoolverzuim.

De behandeling bestond uit een klassiek homeopathisch middel in combinatie met een mineraalmiddel en een hooggedoseerd probiotica. Daarnaast ontving zij in tijden van crisis een weerstandsverhogend kruid. Met name na inname van het homeopathisch middel en het nemen van het minerale middel maakte veel verschil uit. Haar energie nam in een week met 80% (schatting ouders) toe. Ze werd significant minder ziek en haar hoge schoolverzuim zakte naar vrijwel geen verzuim. Inmiddels durfde men het aan om de blaaskatheterisaties en de wekelijkse blaasspoelingen te stoppen en wordt gepland om de antibiotica te gaan staken. Hierna zijn wel enkele terugvallen weer opgetreden.

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl