Vaccinatie

Dit gedeelte van de website omtrent vaccinatie, bevat deels informatie van dhr. Tinus Smits, geplaatst met toestemming. Bron: “Het Post Vaccinaal Syndroom”, T. Smits. Deze informatie op de website is niet bedoeld om u te weerhouden van vaccinatie of volledig tegenstander hiervan te zijn. Deze informatie op de website is alleen bedoeld om u te informeren omtrent de mogelijke gevolgen van vaccinatie welke soms onderbelicht blijven. Uiteraard is het nooit mogelijk om u alle informatie te geven die beschikbaar is in de wereld.

Actueel: NVKP heeft eigen antwoorden geformuleerd op de 49 vragen en antwoorden die op de website van het RIVM staanVoor verwijzing naar vraag en antwoord klik hier.

Inleidend wetenschappelijk artikel :

“Vaccinatie, het failliet van een mythe”.

Begeleiding van te vaccineren kinderen/volwassenen heeft zin, neemt u daarom a.u.b. tijdig voor het vaccineren contact op.

Recent verschenen :

Vaccineren, wat je niet verteld wordt www.homeopathieroermond.nl

Wat je niet verteld wordt over vaccinaties – Boek van Annekke Bleeker

 

   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl