Casus 70121, Recidiverende otitis media

Kind, 8 jaar met recidiverende otitis media (chronische middenoor ontsteking). Kind kreeg diverse anti biotica kuren en trommelvliesbuisjes ter drainage. De klacht verdween niet, er bleef veel uitscheiding en de ontsteking kwam terug als het buisje uitviel. Bij doormeten met EAV leek  dat dit kind een dysbiose van de darmflora had en een overgevoeligheid voor koemelkeiwit.

De overgevoeligheid werd behandeld, de darmflora werd ondersteund den het kind kreeg een constitutie middel (homeopatisch) toegediend. In de loop van enkele maanden genas de oorontsteking en keerde niet meer terug tot op heden. Opvallend was dat het kind een gezonde blos op de wangen kreeg terwijl het voorheen erg bleek was, de eetlust nam toe en er volgde een grote groeistuip.
  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl