Casus 60213, Reuma

Vrouw, 62 jaar met een ernstige vorm van reuma. Ze had vervormingen in de gewrichten en een opvallende zwelling die zo nu en dan in de voeten voorkwam. Daardoor kon zij enkele dagen niet lopen. Ze kreeg al vele jaren goudspuiten ter behandeling en corticosteroïden.

Haar behandeling bestond uit een homeopatisch middel en het stoppen van de goudspuiten i.o.m. haar reumatoloog om te kijken of de klachten verbeterden. Uit de anamnese bleek dat een aantal klachten mogelijk verergerden door het toedienen van goud. In korte tijd verbeterde de klachten. De zwelling kwam nooit meer terug en ze voelde zich energieker. De reuma verdween niet, in dit vergevorderde stadium een moeilijk doel, haar ziekte werd dragelijker.

Medicatie wordt nooit stopgezet zonder overleg met behandelend arts. Zo ook in dit geval waarbij wel besloten werd om door te gaan met de corticosteroïden omdat deze pat. deze medicatie ook voor enkele andere ernstige klachten gebruikte.

  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl