Casus 80446, Allergisch eczeem

Dame, 65 jaar met een vorm van ernstig allergisch eczeem. behandeling bij dermatoloog was niet afdoende. Deze therapie bestond uit het behandelen van de allergieën en constitutionele behandeling waarna de klachten verbeterden.

Foto’s voor behandeling:

Foto’s na enkele behandelingen:

casus 80446 na enkele behandelingen  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl