Casus 80605, Baby met eczeem

Baby, 6 maanden met eczeem welke 2 maanden na de geboorte was ontstaan. Roodheid en jeukklachten met veelvuldig krabben. De eczeem uitte zich met name op hoofd /gezicht , borst en buigzijde van de  gewrichtsholten. Behandeling bestond uit een homeopathisch middel, drainage en ontlasting vaccinatiebelasting.

Copyrigt 2008 www.homeopathieroermond.nl  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl