Casus 90134, Koud gevoel trachea / luchtpijp bij ademhaling

Meneer, 50 jaar met de klacht dat hij voelde dat zijn ademhaling koud aanvoelde, dit in extremen. Met name bij inademen koude lucht verergerde deze klacht. Dit maakte hem erg angstig en hij werd daarmee niet serieus genomen door zijn arts. Tenslotte werd hem duidelijk gemaakt dat het “tussen zijn oren” zat.

Pat. gebruikte, om de angst t.a.v. deze klacht te onderdrukken, diverse rustgevende middelen. Dergelijke klachten zijn in de homeopathie echter al lang beschreven. Sommige mensen kunnen klachten ontwikkelen die onverklaarbaar zijn maar daardoor niet onbehandelbaar. Als we kijken in het repertorium (een boek waarin alle geneesmiddelbeelden beschreven staan), dan komen we uit bij het middel C…….. Specifiek bij de luchtwegen staat beschreven: “koud gevoel in larynx en trachea bij inademen van koude lucht” en “koud gevoel in borst” . Repertorisatie via het programma RADAR kwam uit bij diverse middelen waaronder ….helaas mogen wij  vanwege recente wetgeving het middel niet meer vermelden.

Opmerking: homeopathie is een individuele geneeswijze. Het middel beschreven bij deze klacht is individueel gekozen. Bij een vergelijkbare klacht kan ook een ander middel passen, experimenteer daarom niet zelf met homeopathische middelen maar raadpleeg een deskundige.

Hieronder een dankbrief en meer informatie omtrent de werkwijze.

Uitsnede   

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl