Casus 90803, Ganglion hand

Vrouw, 36 jaar met diverse ganglia aan de handen. De meest prominente aan de hand. Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met glijstof.

Een ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt het meest voor aan de pols . Normaal wordt dit behandeld door het leeg te zuigen, het inspuiten van een corticosteroïd of een operatieve verwijdering. Echter, in dit geval is patiënt behandeld d.m.v. een homeopathisch middel in combinatie met een mineraal. Behandeling in dit geval duurt enige weken tot maanden.

copyright 2009 www.homeopathieroermond.nl

copyright 2009 www.homeopathieroermond.nl  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl