Noodnummer

Alleen voor patiënten die al in behandeling bij Paul Stollman zijn, kan, in zeer dringende gevallen, gebeld worden met het noodnummer. Let wel: de kosten bedragen altijd €25,- welke als telefonisch consult worden gefactureerd.

Het nummer is: 06-12591708.
Als uw klachten echt zeer dringend zijn, geef deze dan ook door aan uw huisarts en/of specialist.

U dient de volgende gegevens bij de hand te hebben:
– het cliëntnummer (te vinden een factuur)
– de naam middelen die ik u al verstrekt heb (te vinden op de gebruiksaanwijzing die u mee krijgt na elk consult)
– indien van toepassing: de naam van medicijnen die u recent nog heeft gekregen van huisarts of specialist

Het wil niet automatisch zeggen dat het noodnummer direct persoonlijk wordt beantwoord. Het komt voor dat u doorgeschakeld wordt naar het antwoordapparaat van het noodnummer (dus niet van het normale praktijknummer !) . Uiteraard wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Vermeld altijd volgende gegevens :
– uw naam
– naam van de patiënt
– het(de) nummer(s) waarop u bereikbaar bent

Er zijn enkele dagen dat, bijvoorbeeld wegens vakantie, het langer kan duren eerdat uw telefoontje wordt beantwoord. Deze dagen zijn:
  –  21 t/m 29 september 2019  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl