Casus 10863, Juveniele diabetes mellitus type 1

Moeilijk instelbaar op insuline pomp.  Jongen van 4 jaar met juveniele diabetes mellitus type 1. Sinds baby afhankelijk van insuline pompje. Deze jongen werd door mij ook als baby behandeld echter gezien het zeer grillige verloop van de glucosewaarden niet zeer succesvol. Toen hij 4 jaar was vroeg de moeder opnieuw om een consult omdat hij last had van chronisch diarree, soms neerslachtig en zeer wisselende bloedglucose waarden.

Hij was moeilijk instelbaar op de insuline. Hij werd allereerst behandeld met een klassiek homeopathisch middel passende bij de chronische diarree, de suikerziekte en neerslachtigheid. Het kind knapte hier van op, de diarree verdween. Daarna kreeg hij een middel om de glucosewaarden te stabiliseren. Dit laatste is erg moeilijk omdat een dergelijke aandoening doorgaans zeer moeilijk behandelbaar is. Het middel sloeg aan en als bewijs hierbij de glucosewaarden zoals gemeten door de ouders.

Vanaf het moment waar “homeopaat” vermeld staat ontving hij het middel, daarna ziet u een korte schommeling gevolgde door veel stabielere waarden. Opmerkelijk is dat hij significant minder insuline nodig heeft, vaak zo veel minder dat hj twee maal in een hypo terecht kwam welke wel makkelijk corrigeerbaar was. De insulineresistentie lijkt met dit middel veel minder. Helaas kan ik u in deze fase nog niet vertellen om welk middel het gaat omdat homeopathie maatwerk blijft en zelf experiment bij deze aandoeningen niet goed is.

Voor inname middel:

Copyright www.homeopathieroermond.nl 2010

Toediening middel:

Copyright www.homeopathieroermond.nl 2010

Copyright www.homeopathieroermond.nl 2010  

Het is niet toegestaan om delen of gedeelten van deze website te downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van www.homeopathieroermond.nl