Casus 10863, Juveniele diabetes mellitus type 1

Moeilijk instelbaar op insuline pomp.  Jongen van 4 jaar met juveniele diabetes mellitus type 1. Sinds baby afhankelijk van insuline pompje. Deze jongen werd door mij ook als baby behandeld echter gezien het zeer grillige verloop van de glucosewaarden niet zeer succesvol. Toen hij 4 jaar was vroeg de moeder opnieuw om een consult omdat hij last had van chronisch diarree, soms neerslachtig en zeer wisselende bloedglucose waarden.

Continue reading